OVLAŠĆENI SUDSKI TUMAČ I
PREVODILAC ZA ENGLESKI JEZIK
Emilija Tomović - Agencija Documentum

Emilija TomovićSud u Beogradu
Imenovanje za sudskog tumača 10.06.1997.god.

Broj sudskog rešenja:
740-06-190/97-18Prevodi svih vrsta tekstova, ličnih dokumenata i poslovne dokumentacije, sa overom sudskog tumača ili bez overe sa srpskog jezika na engleski jezik ili obratno.
PREVOD I OVERA za nemački, francuski, svedski, norveski, makedonski, slovenacki, grcki, bugarski jezik kao i direktno sa ruskog na engleski i sa francuskog na engleskiVoždovac (Dušanovac)
063 7264415
Konjarnik (Zvezdara)
069 1131624


Dokumenta ili tekst za prevod se mogu dostaviti lično ili elektronskom poštom.

Dokumenta potrebna za vizu – za Ameriku, Australiju, Kanadu, Norvešku, Dubai i druge države

 • Izvodi iz matičnih knjiga (rođenih, umrlih, venčanja)
 • Uverenja o državljanstvu
 • Uverenja o nekažnjavanju
 • Potvrde o stanju računa u banci
 • Potvrde o stalnom zapošljenju
 • Vozačke dozvole 
 • Izjave i saglasnosti 
 • Potvrde o redovnom školovanju (srednje škole, fakulteti)
 • Svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole
 • Diplome i dodatke diplomi
 • Uverenja o položenim ispitima
 • Nastavni planovi i programi fakulteta
 • Lekarski nalazi
 • Registracije privrednih društava u Agenciji za Privredne Registre
 • Bilansi – završni račun, bilans uspeha, bilans tokova gotovine, statistički aneks, promene kapitala
 • Sertifikati, garancije o dobrom izvršenju posla, licence
 • Sudska rešenja, razvodi i presude
 • Ovlašćenja i punomoćja
 • Ugovori
 • I druga dokumenta koja se podnose nadležnim organima u inostranstvu ili u Srbiji.

 

Takođe, prevodi iz raznih oblasti, kao što su:

 1. Spoljna trgovina
 2. Ekonomija
 3. Pravo
 4. Bankarstvo i finansije
 5. Marketing i menadžment
 6. Društvene nauke (psihologija, sociologija, pedagogija)
 7. Edukacija – informacije o obrazovanju visokoškolskih ustanova
 8. Zaštita životne sredine i ljudski resursi
 9. Medicina
 10. Tehnička dokumentacija

 

Prevođenje konsekutivno na poslovnim sastancima, kao i prevođenje na sudu i na venčanjima.

Materijal za prevođenje može se dostaviti i preuzeti lično, poštom ili e-mailom.
Plaćanje se može izvršiti preko računa ili lično po preuzimanju prevoda. Pri preuzimanju overenih prevoda, dostaviti na uvid original ili overenu kopiju dokumenta.