OVLAŠĆENI SUDSKI TUMAČ I
PREVODILAC ZA ENGLESKI JEZIK
Emilija Tomović - Agencija Documentum

Poverljivost informacija

Informacije koje se dostavljaju u prevodu su poverljive i podležu obavezi čuvanja profesionalnih i privatnih podataka.

Tumači su dali zakletvu u sudu za poštovanje tajnosti.


Overa