OVLAŠĆENI SUDSKI TUMAČ I
PREVODILAC ZA ENGLESKI JEZIK
Emilija Tomović - Agencija Documentum

Cena prevoda

Jedinična mera cene je prevodilačka strana od 1,650 karaktera sa praznim mestima, dok se dokument računa pojedinačno kao posebna strana bez obzira na broj slovnih mesta.

Za fizička lica: Za firme:
1 prevodilačka strana bez overe RSD 700,00
(7 Evra)
1 prevodilačka strana bez overe RSD 800,00
(8 Evra)
1 prevodilačka strana sa overom (ili jedna strana dokumenta) RSD 1000,00 (10 Evra) 1 prevodilačka strana sa overom (ili jedna strana dokumenta) RSD 1200,00
(12 Evra)
 
Overa kopija inostranih dokumenata 1 strana RSD 500 (5 Evra)
Overa identiteta inostranog lica RSD 500 (5 Evra)
1 sat usmenog prevodjenja RSD 6000 (50 Evra)
Prevodjenje na sudu/ venčanju: RSD 6000 (50 Evra)

Popust za stalne klijente.

Za studente cena smanjena i povoljna.     

 

Konačna cena još podleže dogovoru u zavisnosti od složenosti  teksta i kao i roku isporuke. Brzi prevodi se obračunavaju na osnovu cene prevoda i dodatka za hitnost.

Samo overa već prevedenih tekstova je 400 dinara po strani (4 evra), uz naravno prethodnu proveru prevoda. Isključuje se provera prevoda prevedenih na Google translatoru.